Over SPA
De Stichting Promotie Archeologie heeft tot doel de archeologie en het archeologisch onderzoek in de ruimste zin bekendheid te verschaffen bij een zo breed mogelijk publiek. Het werkgebied van de stichting ligt in Nederland en in die landen of gebieden welke ons land op enig tijdstip van importwaar hebben voorzien of exportgebieden zijn geweest.

Contactgegevens
Stichting Promotie Archeologie
Lijnbaan 103
8011 AP Zwolle
tel.: 038-4212299
archeologie.spa@wxs.nl
Postbank:703734