Historie
Het classificatiesysteem voor Laat- en Postmiddeleeuws aardewerk en glas is ontwikkeld door Hemmy Clevis, Jaap Kottman en Jan Thijssen. De eerste twee publicaties werden gepresenteerd in 1989. Dit waren ‘Weggegooid en Teruggevonden. Aardwerk en glas uit Deventer vondstcomplexen 1375-1750’ en ‘Kessel, huisvuil uit een kasteel’. Omdat de allereerste publicatie over Deventer ging, wordt het systeem ook wel ‘Deventer systeem’ genoemd.
In eerste instantie was het systeem volledig analoog en alleen toegankelijk via de publicaties. Gaandeweg kwamen Peter Bitter en Sebastiaan Ostkamp er bij. Beiden hebben aanzienlijke bijdragen aan het systeem geleverd.
Er was echter geen instelling die het systeem trok. Dat werd uiteindelijk de Stichting Promotie Archeologie. De initiatiefnemers hebben alle rechten bij deze stichting ondergebracht. In 2002 schiep de Ruud van Beek Stichting de financiële ruimte voor een digitale versie. Hemmy Clevis creëerde de inhoudelijke kant hiervan en droeg die rechten ook over aan de Stichting Promotie Archeologie. De digitale versie kostte zeer veel geld, ook omdat de start in een te vroeg stadium plaats vond, toen de nodige software nog maar matig aanwezig was. Dat remde de ontwikkeling van het systeem. In 2008 werd een overeenkomst gesloten met archeologie Brugge (Raakvlak) en een nieuw systeem ontwikkeld. Dat nieuwe systeem werd tegen minimale kosten beschikbaar gesteld aan belangstellende gebruikers, maar updates, of een jaarlijks contract bleken hoge kosten met zich mee te brengen. Dit was niet de bedoeling.

Stand van zaken
Intussen groeide het systeem en zijn er meer dan 100 publicaties verschenen die gebruik hebben gemaakt van het systeem en waarvan de goedgekeurde data in de moederdatabase zijn opgenomen. Er was echter een impasse. De financiering van de verdere ontwikkeling bleek niet via NWO of een andere grote organisatie te realiseren. De Ruud van Beek Stichting had last van de economische depressie en kon pas in 2013 gelden genereren om het uiteindelijke doel te realiseren: een digitaal systeem dat iedereen gratis kan raadplegen en dat voor actieve gebruikers die willen publiceren binnen het systeem voor betaalbare kosten beschikbaar gesteld wordt.
Begin 2013 zijn meer dan 10.000 voorwerpen in het systeem ingevoerd. Daar zitten foutieve determinaties bij. Deze kunnen pas gecorrigeerd worden nadat het systeem digitaal online beschikbaar is. Daarvóór is dat onbegonnen werk.

Deelname aan het systeem
Er is een redactie ingesteld die hierop toezicht houdt en die alle nieuwe data controleert. Deze redactie bestaat uit Hemmy Clevis, Jan Thijssen, Sebastiaan Ostkamp en Peter Bitter voor het aardewerk. Peter Bitter deelt uiteindelijk de nieuw typenummers uit. Voor het glas is dit nog altijd Jaap Kottman. De routing is dat alle aanbiedingen eerst naar Hemmy Clevis gaan (archeologie, Veemarkt 38, 8011 AJ Zwolle, of archeologie.spa@wxs.nl).

De toekomst
De toekomst is dat alle data gratis beschikbaar gesteld worden via de website www.classificatiesysteem.com. Iedereen kan hier alle gegevens raadplegen. Maar, diegenen die actief met het determineren en classificeren van aardewerk en glas aan de slag willen en dit later in de grote moederdatabase opgenomen willen zien, kunnen een overeenkomst sluiten met de Stichting Promotie Archeologie, waarbij ze een jaarlijkse contributie betalen. Ze krijgen dan een eigen ruimte binnen het classificatiesysteem waarin ze hun data (tekst, tekening, foto) kunnen invoeren. De mogelijkheid wordt geleverd dat de data die aangevinkt zijn in classificatiesysteem volgorde gegenereerd worden in een Indesign bestand voor publicatiedoeleinden. In dit Indesign bestand kun je nog wijzigingen aanbrengen. De winst voor de actieve gebruiker is dat hij zijn data voor publicatie niet opnieuw hoeft in te voeren. De winst voor de moederdatabase is dat alle gegevens niet opnieuw ingevoerd hoeven te worden.